دوران توهین‌های مکرر به وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به پایان رسیده است

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

در طول تاریخ، مطالعات بسیاری بیانگر وجود رابطه قوی بین خدمات حقوقی و کیفیت زندگی مردم و حیات نهادها، بنگاه ها و دولت ها بوده و هست. شاید کمتر کسی در دنیا باشد که به اهمیت این دسته از خدمات که عمده ترین عرضه کنندگان آن وکلا و کارشناسان رسمی هستند واقف نباشد.

بنابراین، حاکمیت در کشورهای مختلف حساب ویژه ای برای این حوزه باز کرده و در بسیاری موارد دیده می شود که مدیریت و سیاست گذاری این حوزه را در دست خود می گیرد. نظام جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی داعیه دار پیشرفت و توسعه در دنیا محسوب می شد شاهد مشکلات عدیده ای در حوزه دسترسی مردم به خدمات حقوقی بود.

از این جهت، در سال 1379 و در اقدامی تحول آمیز نهادی تحت نظر قوه قضاییه تاسیس کرد که به مشکلات مذکور فائق آید. آن چیز که مایه تاسف است این است که در طول تاریخ از بدو تاسیس این مرکز، نهادهای موازی به جای اتخاذ سیاستی مبتنی بر هم افزایی و کمک به مردم، تنها سنگ اندازی و مانع تراشی کرده و موجبات عدم پیشرفت و توسعه این مرکز را فراهم آوردند. چه وقت هایی که باید تفکر می شد و به فکر جامعه وکالت بود، اما صرف طرح ریزی برای توهین و تشویش فضای فکری این جامعه شد.

چه فرصت هایی برای همکاری بیشتر فراهم بود اما صرف دخالت در اراده قانونگذار کشور همچون حذف نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از بند چ ماده 88 برنامه ششم توسعه کشور شد که الحمدلله این گونه سنگ اندازی ها ره به جایی نبرد و نخواهد برد. آن چیز که قابل توجه است این است که همزمان با انتصاب آیت الله رئیسی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به منصب ریاست قوه قضاییه و آغاز تحول قضایی، دوران تحول مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز آغاز شد. در این بین، برخی افراد که صرفاً شکل و شمایل صنفی دارند، نیز تمام تلاش خود را جهت تخریب همه جانبه مرکز به کار گرفتند.

اما مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که تنها نهاد ملی ثبت شده در حوزه وکالت و کارشناسی و اخیراً مشاوران خانواده است، به هیچ کدام از این تلاش های بیهوده توجه نکرد و راه خود را آغاز کرد. بهتر است چشمان خود را باز کنیم در شرایطی که دسترسی مردم به خدمات حقوقی (به هر دلیلی) کم است، نهاد وکالت کشور در سطح بین الملل تقریباً گمنام است و همچنین در شرایطی که تاکید چند باره پیرامون اهمیت و پیگیری حقوق عامه توسط مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) صورت گرفته است، مشاهده می کنیم که برخی از اعضای این خانواده بیشتر وقت خود را صرف مسائل بسیار خردی نظیر نشان مرکز، آرم سینه و... می کنند که هیچ ربطی هم به آن ها نداشته و با حفظ استقلال این نهاد ملی در تغایر آشکار است.

اما مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با همت بلند خود بار روی زمین مانده نهاد وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را بر دوش خواهد کشید و خود را اسیر مسائل ناچیز و وقتگیر نخواهد کرد.

پیشرفت و توسعه همه جانبه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بر همگان آشکار است. اما برخی افراد تاب و تحمل این پیشرفت را ندارند. برای مثال همزمان با برگزاری همایش آموزشی بررسی جرایم اقتصادی با حضور دکتر مسعودی مقام و استقبال وکلا، کارآموزان و کارشناسان کشور موجی از حملات نامنصفانه و بیهوده را مبنی بر شباهت نشان و آرم سینه مرکز و کانون را متوجه این نهاد ملی کردند. پیرامون همین موضوع و برای نخبگان هنری که خود را به کور رنگی زده اند، موارد زیر قابل اشاره است:

1) لوگو و آرم سینه مرکز هر دو دایره شکل هستند. این در حالی است که لوگو و آرم سینه کانون بیضی شکل هستند.

2) طبق استعلامات صورت گرفته، رنگ لوگوی کانون بنفش است. این در حالی است که علیرغم مطالعات تطبیقی برای انتخاب رنگ و برای ممانعت از همرنگی سبز آبی انتخاب شد.

3) کانون از نماد حقوقی خورشید استفاده کرده است. اما در لوگوی مرکز علیرغم اینکه این نشان نماد کارشناسی نیز است از آن استفاده نشد.

4) مرکز از نماد حقوقی قلم استفاده کرده است که در لوگوی کانون وجود ندارد.

5) نوع کتابهای موجود در لوگوی کانون و مرکز کاملاً متفاوت است.

6) نماد کناری لوگوها که گندم و زیتون هستند به طور کلی با یکدیگر متفاوت هستند

7) در لوگوی مرکز، نماد مشاوره خانواده وجود دارد.

در انتها دو نکته مهم قابل توجه است. اولاً اینکه شاید بد نباشد به خاطر تشویش اذهان عمومی و ارائه اطلاعات نادرست علاوه بر برگزاری کلاس های ابتدایی هنر، طرح شکایت نیز علیه این افراد نمود.

ثانیاً بهتر است افرادی که وقت خود را صرف دخالت در امور دیگران می کنند کارهای مربوط به نهاد وکالت که شصت و شش سال است روی زمین مانده را انجام دهند.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از ابتدای دوران جدید خود رویکردی اتخاذ کرده است که وقت خود را صرف نزاع در خانواده وکالت و کارشناسی نکند. اما به افرادی که قصد تشویش فضای این خانواده را دارند هشدار می دهد دوران توهین های بی جا و مکرر به وکلا و کارشناسان این نهاد به پایان رسیده است.