اینم حاشیه منشوری بیرانوند!

 خبر ورزشی با انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد به این موضوع پرداخت.

اینم حاشیه منشوری بیرانوند!