عکس/ خوش‌وبش رهبر انقلاب با یک کودک در دوران جوانی

عکس/ خوش‌وبش رهبر انقلاب با یک کودک در دوران جوانی