‏توییت تازه علی مطهری در واکنش به فوت دختر آبی

‏علی مطهری، نماینده تهران در مجلس در واکنش به فوت سحر خدایاری نوشته است: چرا موضوعی به این کوچکی که با چند کلمه نصیحت قابل ختم بوده دادگاهی شده است.

‏توییت تازه علی مطهری در واکنش به فوت دختر آبی