ایران و برجام موضوع نشست روز دوشنبه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا

وزارت امور خارجه فرانسه با اشاره به این‌که ایران و پایندی جمهوری اسلامی به برجام یکی از موضوعات قابل‌بحث در نشست روز آتی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا است، اظهار کرد که این نشست فرصت خوبی را برای بحث و گفت‌وگو در خصوص نقش اتحادیه اروپا در کاهش تنش‌ها در خلیج فارس در اختیار شرکت‌کنندگان این نشست قرار خواهد داد.

ایران و برجام موضوع نشست روز دوشنبه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا