چند توصیه به زنان برای پیشگیری از شکستگی استخوان

به گفته محققان، فعالیت فیزیکی نه تنها موجب تضمین سلامتی کل بدن می شود بلکه ریسک شکستگی لگن یا هر نوع شکستگی دیگر در زنان را کاهش می دهد.

محققان این مطالعه به منظور پی بردن به رابطه بین فعالیت فیزیکی و شکستگی استخوان در زنان پس از سن یائسگی، وضعیت بالغ بر ۷۷ هزار زن را به مدت بیش از ۱۴ سال تحت نظر داشتند.

چند توصیه به زنان برای پیشگیری از شکستگی استخوان

در طول این مدت، ۳۳ درصد شرکت کنندگان حداقل یک بار شکستگی استخوان را گزارش کردند.

زنان دارای بالاترین میزان تحرک فیزیکی، که تقریبا شامل ۳۵ دقیقه یا بیشتر فعالیت های روزانه تفریحی و خانگی بود، ۱۸ درصد کمتر با ریسک شکستگی لگن و ۶ درصد کمتر با ریسک هر نوع شکستگی استخوان مواجه بودند.

«جین واتاواسکی وندی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بافالو آمریکا، در این باره می گوید: «این یافته ها نشان می دهد که چقدر تحرک فیزیکی منظم در کاهش شکستگی ها در زنان مسن تاثیر مثبت دارد. شکستگی در بین زنان یائسه بسیار شایع است و با از بین رفتن استقلال، محدودیت های حرکتی و افزایش احتمال مرگ مرتبط است.»

وی توصیه می کند: «فعالیت های با شدت متوسط نظیر پیاده روی به شکل قابل توجهی موجب کاهش خطر شکستگی و در مقابل کاهش ریسک مرگ می شود.»

فعالیت های فیزیکی غیرتفریحی نظیر کارهای خانه از جمله جارو کردن و شستشوی لباس نیز رابطه گسترده ای با کاهش انواع شکستگی ها دارند.

محققان پیام اصلی این مطالعه را این گونه بیان می کنند: «کمتر بنشینید، بیشتر تحرک داشته باشید و هر حرکتی را مهم و باارزش بدانید.»