اسنوکرباز ایرانی نفر ۱۳ رنکینگ جهانی را شکست داد

تنها نماینده ایران سهیل واحدی در اولین بازی خود در مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی موفق شد جک لیسووسکی انگلیسی و نفر سیزدهم رنکینگ جهانی را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد.
کارنامه سهیل واحدی در این رقابت:

اسنوکرباز ایرانی نفر ۱۳ رنکینگ جهانی را شکست داد

سهیل واحدی در حالی نفر ۱۳ رنکینگ جهانی را شکست داد که خود در رنکنیگ جهانی در جایگاه ۱۱۴ قرار دارد.
در رقابت های آزاد ایرلند ۱۳۰ اسنوکر باز به رقابت خواهند پرداخت. این رقابت ها از ۱۱ تا ۱۷ نوامبر پیگیری خواهد شد.