عکس یادگاری پرسپولیسی‌های ایران و عراق قبل ازبازی حساس

محمد نادری و محمد حسین کنعانی زادگان قبل از بازی حساس با عراق با بشار رسن عکس یادگاری گرفتند.

این مسابقه ساعت 17.30 برگزار می شود.

عکس یادگاری پرسپولیسی‌های ایران و عراق قبل ازبازی حساس