خسارات روز گذشته در پی اعتراضات بنزینی در غرب تهران/تصاویر