عکس| تاکسی‌های جدید بعد از اصلاح قیمت بنزین!

عکس| تاکسی‌های جدید بعد از اصلاح قیمت بنزین!