واکنش زائری به خبر "ضرب و شتم نرگس محمدی توسط رئیس زندان اوین"

حجت الاسلام زائری از ضرب و شتم نرگس محمدی توسط رئیس زندان اوین و چند زندانبانان دیگر انتقاد کرد.واکنش زائری به خبر

گفتنی است که اخیرا نرگس محمدی از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است. وی گفته که توسط رئیس زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

واکنش زائری به ادعای ضرب و شتم نرگس محمدی توسط رئیس زندان اوین