پیدا شدن جسد مرد ۵۰ ساله در ارتفاعات جیرفت

شاهرخی رئیس هلال احمر شهرستان جیرفت گفت: این فرد برای برداشت آویشن به کوههای مطاع جیرفت صعود کرده بود که به علت نامعلوم از کوه پرت شده است.

شاهرخی گفت: بعد از ۸ ساعت عملیات جستجو توسط نیروهای امدادی جسد این مرد پیدا شد و تحویل خانواده وی شد.

پیدا شدن جسد مرد ۵۰ ساله در ارتفاعات جیرفت