کودکان چقدر می توانند از موبایل و تلویزیون استفاده کنند؟

 در دو دهه گذشته سن شروع به استفاده از رسانه‌های جدید بسیار کاهش یافته است. اگرچه در این مدت سهم تماشای تلویزیون کاهش یافته اما سهم استفاده از دیگر رسانه‌های جدید در کودکان زیر هشت سال به شدت افزایش یافته است.

با توجه به تاثیرات استفاده از این رسانه‌ها و ابزارهای جدید در کودکان؛ پژوهشگران با انجام مطالعه‌ای اثر آن‌ها را بر اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بررسی کردند. در انجام این مطالعه، «مهین اسلامی شهربابکی» و «پیام صالحی»؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همکارانشان، مشارکت داشتند.

در این پژوهش که در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ انجام شد، ۲۷۴ نفر از کودکان پیش‌دبستانی شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌های این مطالعه در خصوص میزان استفاده از ابزارهای با صفحه نمایش (موبایل، تبلت و تلویزیون) نشان داد که ۷۶.۴ درصد از کودکان بررسی‌شده، بیشتر از دو ساعت از این ابزارها استفاده می‌کنند. در حالی که مطالعات تاکید بر محدود کردن زمان استفاده از ابزارهای با صفحه نمایش خصوصا در این رده سنی دارند. در پژوهش مشخص شد پسرانی که بیش‌تر از دو ساعت از رسانه‌ها استفاده می‌کردند، به طور قابل توجهی از دختران بیش‌تر است.

همچنین سطح تحصیلات بالاتر و خانه‌دار بودن مادران، با استفاده بیشتر کودکان از رسانه ارتباط معنی‌دار داشت؛ اما این موضوع ارتباطی با سطح تحصیلات پدران نداشت.

در بررسی‌ها مشخص شد که اضطراب، رفتارهای ضد اجتماعی، اختلالات کلی رفتاری با استفاده روزانه بیشتر از دو ساعت کودکان از موبایل ارتباط واضحی دارد. همچنین اختلالات رفتاری و رفتارهای پرخاشگرانه با میزان بالای ساعات استفاده از تلویزیون مرتبط است و استفاده بیش از دو ساعت از تبلت در روز با رفتارهای ضد اجتماعی ارتباط آشکاری دارد.

پژوهشگران این مطالعه با توجه به نتایج به‌دست‌آمده و مشکلات هر یک از این ابزارها، به محدودسازی استفاده از همه رسانه‌ها در سن پیش‌دبستانی تاکید می‌کنند.

نتایج این مطالعه، مهر ماه سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «ارزیابی میزان استفاده از رسانه‌های دیجیتال و ارتباط آن با اختلالات رفتاری در کودکان» در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، منتشر شده است.