بازگشت ۱۲۰۰ کارخانه به چرخه تولید در کشور

حجت‌الاسلام علی عبداللهی در دوره آموزشی حفاظت ویژه قضات بر توجه بیشتر به حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: ایجاد ساز و کارهای لازم در ارائه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعان و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی مراجعان دستگاه قضائی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه است که باید قضات و کارکنان نسبت به اجرایی و عملی کردن آن بیش از گذشته اهتمام داشته باشند.

حجت الاسلام عبداللهی توجه به مستندات، صدور آرای متقن و همراه با دقت را مورد تاکید قرارداد و عنوان کرد: بی توجهی به قانون، مستندات و ادله و صدور آرای غیرمتقن موجب طولانی شدن زمان دادرسی و نارضایتی مردم می‌شود و قضات باید با دقت بیشتر و در نهایت استفاده بهینه از زمان به کاهش زمان دادرسی و در نتیجه ارائه خدمات قضائی مطلوب به مردم کمک کنند.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به بازگشت یک‌هزار و ۲۰۰ کارخانه در سراسر کشور به چرخه تولید، اظهار داشت: در سالی که به نام "جهش تولید" نامگذاری شده است، با تلاش و همت دستگاه قضائی و در راستای عملی کردن منویات مقام معظم رهبری و کمک به تولید، با صدور آرای مناسب، این کارخانه‌ها به چرخه تولید بازگشتند و باید اعلام کنیم دستگاه قضائی در راستای رفع موانع تولید از هیچ کمکی به تولیدکنندگان دریغ نخواهد کرد.