۹ متهم به ایجاد وحشت در مشهد دستگیر شدند

سرهنگ عباس صارمی روز پنجشنبه افزود: ٩ متهم این پرونده با عربده‌کشی و خسارت زدن به خودروها در طبرسی شمالی منجر به ایجاد ناامنی و رعب و وحشت شده بودند که همگی توسط پلیس دستگیر شدند.

سرهنگ صارمی ادامه داد: پس از تحقیقات اولیه، متهمان برای ادامه بررسی‌های قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تحویل شدند.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد: پلیس با هرگونه ناامنی در این شهر به صورت قاطعانه برخورد می کند.