جهانپور خبر داد: ۵ واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای سازمان جهانی بهداشت

کیانوش جهانپور در صفحه توئیتر خود نوشت: تا این لحظه، ۵ #واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن #کووید۱۹ سازمان جهانی بهداشت WHO قرار گرفته اند.

وی پیش از این در پیامی دیگر نوشته بود: واکسن های ایرانی #کرونا در جمع فهرست کاندیداهای واکسن سازمان بهداشت جهانی @WHO

جهانپور خبر داد: ۵ واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای سازمان جهانی بهداشت