فیلم| پرش فوق العاده کل یالدار از روی سلطان جنگل

فیلمی از ناکامی حمله گروهی شیرها به کل یالدار و فرار جالب این حیوان را مشاهده می کنید.

{$sepehr_media_505328_700_300}