موثرترین راه کنترل کرونا از نگاه نشریه معتبر نیچر

نشریه علمی و معتبر انگلیسی زبان نیچر با انتشار جدولی در موضوع عوامل موثر بر کنترل بیماری کرونا به مهمترین اقدامات و فعالیت‌های موثر در پیشگیری از شیوع این بیماری پرداخت که بر این اساس تعطیلی دورهمی‌های خانوادگی با ۸۳ درصد، تعطیلی مراکز آموزشی با ۷۳ درصد و کنترل مرزها با ۵۶ درصد، در صدر این فهرست قرار گرفتند. افزایش استقاده از تجهیزات حفاظت فردی با ۵۱ درصد در رده چهارم جدول قرار دارد.

قرنطینه شهرها و کشورها نیز در رده ششم جدول با تاثیر ۲۵درصدی در کاهش شیوع کرونا برآورد شده است.

موثرترین راه کنترل کرونا از نگاه نشریه معتبر نیچر