خیز اصولگرایان برای شورای شهر تهران

مهدی چمران نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به انتخابات شوراها و ثبت‌نام کاندیداهای مدنظر ائتلاف، اظهار کرد: شورای ائتلاف در موضوع انتخابات شوراها هنوز به مصادیق ورود نکرده است.

چمران گفت: ما روی ساختار انتخاب کاندیداهای شوراها کار کردیم و قرار است از طریق رأی‌گیری در مجمع عمومی تصمیم‌گیری کنیم بنابراین هنوز افراد خاصی در انتخابات شوراها مدنظر شورای ائتلاف نبوده است.

وی افزود: قرار است از میان افراد متخصص در حوزه شهری، ۱۵ نفر انتخاب شوند تا این افراد به همراه نمایندگانی از شورای ائتلاف، اقشار و احزاب بنشینند و بررسی کنند و سه برابر ظرفیت شوراها را به یک برابر برسانند.

خیز اصولگرایان برای شورای شهر تهران

نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: مجموعه افراد متخصص شهری، احزاب، اقشار و شورای ائتلاف افرادی که برای انتخابات شوراها کاندیدا شدند را مورد بررسی قرار می‌دهند و به مجمع عمومی شورای ائتلاف معرفی می‌کنند.

چمران تاکید کرد: بعد از تشکیل مجمع عمومی شهر تهران، افرادی برای حضور در لیست شورای شهر تهران معرفی می‌شوند و پس از آن فرآیند بررسی مصادیق جهت تنظیم و تدوین لیست انتخابات شوراها آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه هنوز کار خاصی در شناسایی افراد برای لیست شورای شهر تهران از سوی شورای ائتلاف انجام نگرفته است، گفت: فعلاً برخی افراد خودشان را به شورای ائتلاف معرفی کردند، عده‌ای هم نام‌نویسی کردند تا بعداً خود را معرفی کنند.