صادرات شیرخشک آزاد شد

صالح مومنی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور ممنوعیت صادرات شیرخشک با اخذ مابه التفاوت ۱۶ هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم برداشته شد.

وی ادامه داد: در این مصوبه آمده است که با توجه به تصمیمات بند چهار قسمت الف یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نامه معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در خصوص رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک با اخذ مابه التفاوت ۱۶ هزار تومانی به ازای هر کیلوگرم در جلسه طرح و مقرر شد در خصوص رفع ممنوعیت صادرات و تعیین رفع عوارض صادراتی شیرخشک صنعتی، مطابق با قوانین و مقررات فوق الاشاره و بنا به پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت جهادکشاورزی اعضای کارگروه با رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک و اخذ مبلغ ۱۶ هزار تومان عوارض صادرات به ازای هر کیلوگرم موافقت کرد.