عکس| پارچه ایتالیایی قبای روحانی

تصویری از پارچه ایتالیایی قبای حسن روحانی، رئیس‌جمهور در حاشیه سخنرانی در جلسه بارانی هیئت دولت منتشر شد.

عکس| پارچه ایتالیایی قبای روحانی