ژن قد بلند زرافه‌ها، درمانی برای بیماری‌های قلبی عروقی

به نقل از آی‌ای، در مطالعه‌ای که در روز چهارشنبه ۱۷ مارس در مجله‌ی ساینس ادونس (Science Advances) منتشر شد محققان توضیح دادند که چگونه یکی از ژن‌هایی که مسئول قد بلند زرافه‌هاست می‌تواند در حقیقت به ساخت درمانی برای بیماری‌های قلبی و سایر بیماری‌های مزمن کمک کند.

در این مقاله محققان آکادمی علوم چین در مرکز تکامل حیوانات و ژنتیک ادعا می‌کنند که ژن "FGFRL۱" ممکن است ژنی چندنمودی باشد به این معنا که این ژن صفاتی به نظر نامرتبط بروز می‌دهد.

چنگ چیو (Qiang Qiu) یکی از نویسندگان این مقاله در مصاحبه‌ای با اینورس( Inverse) توضیح می‌دهد که ماهیت چندنمودی این ژن در زرافه‌ها می‌تواند تا حدودی مسئول قد بلند در تکامل در حیوانات باشد. این ژن می‌تواند به آن‌ها در کاهش فشار خون کمک کند و باعث کاهش بیماری‌های قلبی عروقی شود.

نقشه‌برداری ژنوم زرافه در جستجوی یافتن درمانی برای انسان‌ها

در این مطالعه محققان نقشه‌ی ژنوم زرافه را با سایر نشخوارکنندگانی مثل گاو و اُکاپی (زرافه‌ی گردن کوتاه) مقایسه کردند. پس از آن که جهش‌های خاص زرافه را فهمیدند نوعی از ژن "FGFRL۱" را که در زرافه پیدا کرده بودند به موش‌ها تزریق کردند.

به عنوان بخشی از این بررسی در هردو گروه از موش‌هایی که این ژن را دریافت کرده بودند و آن دسته که نکرده بودند فشار خون بالا ایجاد شد و یافته‌ها نشان داد که آن دسته‌ای که نوعی از "FGFRL۱" را دریافت کرده بودند نسبت به گروه دیگر سلامت‌تر ماندند.

دسته‌ی دارای ژن زرافه کمتر دچار بیماری قلبی عروقی و آسیب بافتی شدند و استخوان‌های متراکم‌تری نیز در آن‌ها ایجاد شد.

محققان در مقاله‌ خود نوشتند: این نتایج بینشی در اساس ژنتیکی آناتومی زرافه‌ها و سازگاری‌های مرتبط با آن ایجاد می‌کند که می‌تواند به درمان بیماری‌های قلبی عروقی و فشارخون در انسان‌ها کمک کند.

چیو در مصاحبه‌ای گفت: ما باید در نظر داشته‌ باشیم که این اثرات ممکن است در گونه‌های مختلف متفاوت باشد بنابراین پیش از آن که آن را برای انسان‌ها مورد استفاده قرار دهیم باید تحقیقاتی انجام دهیم.