اجازه هست موافقان مذاکره هم تجمع کنند؟

عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در واکنش به تجمع عده‌ای در مقابل دفتر وزارت خارجه در مشهد علیه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، در توئیتی نوشت: آیا اجازه هست موافقان مذاکرات هم در تهران تجمع و اعلام حمایت کنند؟

اجازه هست موافقان مذاکره هم تجمع کنند؟