۱۰ دلیل برای خداحافظی با نوشابه

نوشابه نوعی نوشیدنی شامل آب گازدار، مواد شیرین‌کننده و اسانس است. نوشیدن آن به دلیل مضراتی که دارد توصیه نمی‌شود.

۱۰ دلیل برای خداحافظی با نوشابه