واکنش عباس عبدی به شوخی وزیر ارتباطات در کارگروه فیلترینگ

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در توئیتی به شوخی وزیر ارتباطات در کار گروه فیلترینگ واکنش نشان داد و نوشت:

وزیر ارتباطات در اعتراض به کارگروه فیلترینگ به شوخی پیشنهاد فیلتر سایت پیوندها را داده! نتیجه: 4 عضو موافق و یکی هم نوشته قبلا فیلتر شده!!

درس مهم؛ محدود کرردن اطلاع رسانی یا فیلترینگ برای جلوگیری از آکاهی مردم است، ولی بیش از مردم خودشان در گرداب ناآگاهی خودساخته اسیر می شوند.

واکنش عباس عبدی به شوخی وزیر ارتباطات در کارگروه فیلترینگ