گاردین: کاهش جمعیت در آسیا تهدیدی جهانی است

این پایگاه خبری انگلیس اضافه کرد، داده های سرشماری در چین زنگ خطری برای رهبران این کشور است. سالهاست در چین افراد مسن علاوه بر اینکه باعث کاهش رشد اقتصادی می شود، موجب بروز مشکلات اجتماعی و سیاسی نیز خواهند شد.

با این وجود، تنها چین شاهد این اتفاق ناگوار نیست بلکه بیشتر کشورهای شرق آسیا، حتی کشورهایی که قوانین کنترل جمعیت مانند سیاست های تک فرزندی یا دو فرزندی موجود در چین را ندارند نیز گرفتار چنین مخمصه ای هستند.

برپایه این گزارش ،روند کند کردن رشد جمعیت و در برخی موارد حتی کاهش جمعیت تنها برای کشورهای این منطقه اهمیت ندارد بلکه بر روی جهان تاثیر خواهد گذاشت. چرا که اقتصاددانان به شرق آسیا به عنوان بزرگترین منبع پتانسیل رشد جمعیت پس از دوران کرونا چشم دوخته اند.

به گفته « اندرو ماسون » اقتصاددان جمعیت دانشگاه هاوایی، زاد و ولد در آسیای شرقی بسیار کمتر از دیگر کشورها در سراسر جهان است و این موضوع منجر به کاهش چشمگیر جمعیت، استانداردهای زندگی پایین تر، رشد ناخالص داخلی آهسته تر و چالش های جدی مالی خواهد شد.

براساس اطلاعات سرشماری اخیر چین، رشد جمعیت در این کشور به کمترین میزان خود در دهه های اخیر رسیده است. گروهای سنی بالای ۶۵ سال با سرعت بیشتری از گروه های سنی ۰ تا ۱۴ سال افزایش می‌یابند. چین در این موضوع تنها کشور منطقه نیست. در ژاپن کاهش تعداد تولدها در ۲۰۲۰ به رکوردی جدیدی رسیده است. در کره جنوبی نیز طی سال گذشته رشد جمعیت شروع به کاهش کرده است.

در سال های اخیر دولت‌ها با اتخاذ سیاست هایی به ترغیب مردم برای افزایش جمعیت پرداخته اند . در ژاپن و کره جنوبی دولت کمک هزینه هایی برای فرزندآوری خانواده ها در نظر گرفته است و چین نیز از سال ۲۰۱۵ قانون تک فرزندی را به دو فرزند تغییر داده است.

با این حال به گفته «وانگ فنگ » یکی از کارشناسان این حوزه،برای اتخاذ سیاست هایی از این دست دیر شده است. برای مثال در چین می بایست از مدتی قبل سیاست کنترل جمعیت کنار گذاشته می شد. او بر این باور است که این سیاست ها دیگر منسوخ شده اند و چیزی که چین در حال حاضر نیاز دارد چنین سیاست های دولتی نیست بلکه جامعه ای بهتر و عادلانه تر است.

وی همچنین خاطر نشان کرد دلایل متعددی برای مسئله غامض جمعیت در شرق آسیا وجود دارد. برای مثال فقدان برابری جنسی در این کشورها، به گونه ای که زنان هنوز نقش های سنتی خود از جمله خانه داری و مادری را بازی می کنند و این تغییرات یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.