تصاویر| نجات بچه وال

بچه والی که در رودخانه تامز لندن گیر افتاده بود و حالش هر لحظه بدتر می‌شد نجات پیدا کرد و به آب‌های عمیق‌تر بازگردانده شد؛ نیرو‌های امدادی امیدوارند تا حال وی بهتر شود.