ظریف: " بکوشید و خوبی به کار آورید "

محمد جواد ظریف با انتشار عکس نوشته‌ای از اشعار فردوسی در صفحه اینستاگرامش روز بزرگداشت فردوسی و زبان پارسی را گرامی داشت.

عکس نوشته منتشر شده از ظریف در این پست بیتی از اشعار فردوسی بدین شرح است:

بکوشید و خوبی به کار آورید
چو دیدند سرما، بهار آورید

ظریف: