اقدام عجیب رئیسی؛ ثبت‌نام با کارت ملی قدیمی/عکس

اقدام عجیب رئیسی؛ ثبت‌نام با کارت ملی قدیمی/عکس