مرعشی تکذیب کرد؛ رئیس ستاد انتخاباتی جهانگیری نشده ام

صبح امروز رسانه ها از انتصاب حسین مرعشی به عنوان رئیس ستاد اسحاق جهانگیری در انتخابات سال ۱۴۰۰ خبرداده بودند. مرعشی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی است.