اختلال در حرکت قطار مسافربری محلی در سربندر

عبدالکریم درویش‌زاده اظهار کرد: دیزل قطار مسافربری محلی ماهشهر به سمت اهواز در ساعت ۱۸ روز دوشنبه در مسیر بازگشت به سمت اهواز در ایستگاه سربندر دچار مشکل جزئی شد.

وی با بیان اینکه این اختلال در حرکت قطار مسافربری ماهشهر به سمت اهواز جزئی بود، افزود: بلافاصله پس از تعویض دیزل این قطار، در مسیر خود از سربندر به سمت اهواز حرکت کرد و هیچ مشکل خاصی وجود نداشت.

درویش زاده گفت: این قطار پس از حدود ۴۵ دقیقه توقف، بدون هیچ خسارتی مالی و جانی و هیچ مشکلی قطار به حرکت خود به سمت اهواز ادامه داد.