هر فرد مرگ مغزی چند نفر را نجات می‌دهد؟

سیدمصطفی قاسم‌زاده با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بابل در زمینه اهدای عضو موفق عمل کرده و تا به حال توانسته است ۷۶ مورد رضایت و اعزام برای اهدا داشته باشد، اظهار کرد: از هر فرد اهداکننده ۸ عضو به ۸ نفر اهدا می شود و حداقل به ۸ نفر جان دوباره‌ای بخشیده می شود.

وی با اشاره به اینکه جلب رضایت خانواده در این زمینه بسیار مهم است، تصریح کرد: شهروندان می توانند از طریق مراجعه به سایت اهدا و یا از طریق سامانه پیامکی آمادگی خود را برای اهدا عضو اعلام کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه در سال جاری تا کنون دو مورد اهدا عضو در این دانشگاه صورت گرفت، خاطرنشان کرد: دو مورد بیمار دچار مرگ مغزی بودند که اعضایشان از جمله قلب، کلیه، کبد و پانکراس به برخی از بیماران نیازمند در سطح کشور اهدا شد.