فیلم| دروازه‌بانی حرفه‌ای پیرمرد ۸۸ ساله!

آلن کمسل پیرمرد 88 ساله‌ای است که فوتبال را از چهل سالگی شروع کرده و در چند سال اخیر به دروازه بانی می‌پردازد.

در ادامه، فیلمی از بازی هیجان انگیز این پیرمرد را مشاهده می‌کنید که هنوز هم با علاقه زیاد، دروازه بانی می‌کند.

{$sepehr_media_698237_700_300}