بررسی خروج میلیون‌ها دلار از افغانستان توسط اشرف غنی

اگرچه اشرف غنی بعد از خروج از افغانستان در بیانیه ای ادعاها در مورد به همراه داشتن میلیون ها دلار در هنگام ترک افغانستان را رد کرد، اما گمانه زنی ها در مورد این موضوع همچنان پابرجاست و کنگره آمریکا از تیم سوپکو خواست تا به این موضوع بپردازد.

به گزارش رویترز، در همین مورد سوپکو به مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما هنوز آن را ثابت نکرده ایم اما در حال بررسی آن هستیم در واقع کمیته نظارت و اصلاحات دولت از ما خواسته است که این موضوع را بررسی کنیم.

با خروج کامل آمریکا و سقوط دولت کابل و روی کار آمدن دولت موقت طالبان، دولت آمریکا و دیگر کشورهای تقریبا کل کمک های خود به افغانستان را متوقف کرده اند.

سوپکو افزود: این روزهای سختی برای همه ما است که به آینده مردم افغانستان اهمیت می دهیم به ویژه افغان هایی که در ۲۰ سال گذشته به ایالات متحده و متحدانش کمک کردند.

گفتنی است آمریکا در حالی به موضوع خروج میلیون ها دلار از افغانستان می پردازد که غنی پس از ترک کابل در بیانیه ای در مورد اتهامات اختلاس و خروج مقادیر زیادی پول از کشور اعلام کرد: شایعاتی که من با پول زیادی از کشور خارج شده ام کاملاً بی اساس است. این حرف ها دروغ است شما می توانید این را با گمرکات امارات متحده عربی تأیید کنید. من حتی وقت نکردم کفش هایم را عوض کنم. سرویس امنیت کاخ ریاست جمهوری از من خواست که آنجا را سریع ترک کنم زیرا یک اتفاق قریب الوقوع وجود دارد من را به عنوان رئیس دولت تهدید می کند.

غنی در ادامه تاکید کرد که هدف نهایی از خروج ناگهانی از افغانستان و تسلیم شدن در برابر طالبان جلوگیری از خونریزی در افغانستان بوده است.