فیلم| تکنولوژی جالب مرسدس برای سبقت در شب

خودرو مرسدس تکنولوژی جالبی را برای رانندگی در شب طراحی کرده است.

با این تکنولوژی جدید رانندگانی که در شب دید کمی برای رانندگی دارند، می‌توانند به راحتی سبقت بگیرند.

این تکنولوژی، تا چند صد متری خیابان را کنترل می‌کند و اگر خطری نداشت، با رنگ سبز، راننده را از ایمنی جاده مطمئن می‌کند.

{$sepehr_media_699497_700_300}