رئیسی: می گویند چرا شما موشک می سازید اما در صنعت خودروسازی مشکل دارید؟
علت مشکل خودروسازی ایران به روایت رئیسی: چون تکنولوژی موشکی را در خودروسازی سرازیر نکردیم

سید ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه در نشست شورای اداری بوشهر اظهار داشت: بیشترین تحریم‌های ما در صنعت نظامی و هسته‌ای بوده اما بیشترین توفیقات را داشته‌ایم چون به صورت جهادی عمل کرده‌ایم و انگیزه تحول در آن وجود داشته است. بعضی ها می گویند چرا شما موشک می سازید اما در صنعت خودروسای مشکل دارید؟ چون ما تکنولوژی صنعت موشکی را در صنعت خودروسازی سرازیر نکردیم.

رئیسی بیان کرد: برخی از صنایع در استان بوشهر به هر دلیلی بسته شده است؛ در هفته گذشته این دستور را به بانک‌ها دادیم که حق تعطیلی هیچ کارگاه اقتصادی را ندارند.

{$sepehr_media_699925_700_300}