تصاویر| ترافیک بازگشت مسافران از شمال

موج بازگشت مسافرانی که روزهای گذشته به شمال کشور سفر کرده بودند باعث ایجاد ترافیک سنگین در محور سوادکوه شد.