تصاویر| جای خالی‌ای که پُر نمی‌شود

چه خانواده‌هایی که به واسطه کرونا داغ‌دار نشده‌اند و چه جاهای خالی‌ای که دیگر پُر نمی‌شوند؛ حتی با وجود روند سریع واکسیناسیون در ماه‌های اخیر در ایران و جهان، ویروس کووید ۱۹ همچنان تغییر ماهیت می‌دهد و روزانه جان صدها انسان را در این کره خاکی می‌گیرد.

مجموعه پیش رو حاصل دو سال عکاسی از مردی است که خود سرپرست خانواده‌ای بود و بعد از ماه‌ها مبارزه با این بیماری، این ویروس جان او را به کام مرگ کشاند.