تزریق بیش از ۷۹۵هزار دُز واکسن کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، تا کنون ۴۴ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۲۳۴ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۵۵۴ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده‌اند.

به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۶۲ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۸۸ دُز رسید.

طبق آمار اعلامی وزارت بهداشت، مجموع واکسن های تزریق شده در کشور تا ظهر روز گذشته به ۶۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۱۷۰ دُز رسیده بود. بنابراین با احتساب آمار اعلامی امروز، از ظهر روز گذشته تا ظهر امروز جمعا ۷۹۵هزار و ۶۱۸ دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.