تصاویر| استقبال از رئیس مجلس سوئیس

مراسم استقبال از آندریاس اییب رئیس مجلس سوئیس عصر یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ در پاویون دولت برگزار شد.