فیلم| ساخت چوب گلف لیزر دار

یک چوب گلف لیزر دار برای نشانه گیری دقیق توپ گلف ساخته شده که شوق هواداران این بازی را به دنبال داشته است.
در فیلم زیر، عملکرد ساده این چوب گلف لیزری را مشاهده می‌کنید.

{$sepehr_media_703035_700_300}