فیلم| سقوط جرثقیل به دره پس از بلند کردن سنگ

یک جرثقیل در کوهستان قصد داشت سنگی را بلند کند که دچار حادثه شد. این سنگ بزرگ، تعادل جرثقیل را بر هم زد و باعث سقوط آن به پایین دره شد.

{$sepehr_media_704660_700_300}