تصاویر| مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۴ سال

تیم‌های اصفهان، تهران ب و خوزستان نیز به ترتیب به مقام‌های دوم تا چهارم دست ‌یافتند.