فیلم| سقوط جرثقیل هنگام بلند کردن بیل مکانیکی

عملیات خاکبرداری در محل ساخت یک ساختمان در روسیه در حال انجام بود که حادثه‌ای رخ داد. یک دستگاه جرثقیل هنگام پایین فرستادن بیل مکانیکی برای عملیات خاکبرداری، تعادل خود را از دست داد و واژگون شد.

{$sepehr_media_705566_700_300}