فیلم| اتحاد مردم برای جلوگیری از بروز حادثه دلخراش در شهربازی

دستگاه یک شهربازی دچار مشکل فنی شد و مردم همه دست به دست هم دادن و تا این دستگاه را مهار کنند.

{$sepehr_media_705576_700_300}