تصاویر| نمایشگاه تجهیزات دفاعی کره شمالی

تصاویری از تجهیزات دفاعی در پیونگ یانگ کره شمالیمشاهده می‌کنید.