کشف تازه برای جوانی/ معکوس شدن روند پیری مغز با باکتری روده

در سال‌های اخیر مطالعات گسترده‌ در ارتباط با میکروبیوم روده نشان داده است که جمعیت باکتری‌های روده ارتباط قابل توجهی با سلامت ما دارد. اختلالاتی مثل اوتیسم، پارکینسون، افسردگی و حتی شخصیت به گونه‌ای با باکتری‌های روده ارتباط دارند.

به گزارش نیواطلس، در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۷ بر روی برکه‌ماهی‌ها انجام شد مشخص شد که پیوند میکروب‌های مدفوعی از ماهی‌های جوان به ماهی‌های پیر طول عمر ماهی‌های پیر را ۳۷ درصد افزایش می‌دهد.

با این حال تحقیقات کمی در مورد پیوند مدفوع در پستانداران انجام شده است.

این تحقیقات جدید که روی موش‌ها انجام شده است بر پیری مغز متمرکز بود و در آن مدفوع موش‌های سه ماهه به موش‌های ۲۰ ماهه پیوند داده شد.

در پایان آزمایش تغییرات شناختی و فیزیولوژیکی در موش‌های پیر مشاهده شد. دانشمندان با استفاده از یک آزمایش دریافتند که حافظه‌ی فضایی موش‌های پیر و عملکرد آن‌ها در یادگیری بهبود یافته‌ است.

محققان همچنین مغر این حیوانات را با دقت بیشتری بررسی کردند و دریافتند که زوال بخش هیپوکامپ مغز که ناشی از پیری است در این موش‌ها معکوس شده است.

پائول راس(Paul Ross)، مدیر مرکز تحقیقات "APC Microbiome" در ایرلند، خوش‌بینانه امیدوار است که این یافته‌ها به درمان میکروبی در آینده برای جلوگیری از پیری مغز کمک کند.