فیلم| زنده ماندن سگی که کامیون از روی آن عبور کرد

یک سگ دست آموز به طور ناگهانی از مغازه صاحبش بیرون رفت و پا به خیابان گذاشت. در همین هنگام کامیونی سر رسید و از روی این حیوان عبور کرد. البته به سگ آسیبی نرسید و این حیوان، وحشت زده به داخل مغازه بازگشت.

{$sepehr_media_712017_700_300}