فیلم| خانه سالمندان برای حیوانات بازنشسته!

کارین موک نام یک زن دامدار آلمانی است که گاوهای زیادی را از کشتارگاه نجات داده و در مزرعه خود از حیوانات اهلی سالخورده نگهداری می‌کند.

این دامدار، یک خانه سالمندان برای حیوانات راه اندازی کرده است تا بتوانند سال‌های آخر عمرشان را با آسایش در آن سپری کنند.

{$sepehr_media_714471_700_300}