حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ دوبرابر شد

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه نمایندگان گفت: نمایندگان در نشست این کمیسیون با افزایش حقوق جانبازان غیر حالت اشتغال تا سه‌میلیون و پانصد هزار تومان موافقت کردند.

وی تصریح کرد: براین‌اساس حقوق ۲ میلیون و دویست هزار تومانی ۴۲ هزار جانباز غیر حالت اشتغال به ۳ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.

زارع همچنین خاطرنشان کرد: همچنین براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق حق عائله‌مندی برای بازنشستگان، شاغلان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۱ به‌ازای همسر دوبرابر و به‌ازای فرزند سه‌برابر شد که در مجموع ماهیانه حدود یک‌میلیون و دویست هزار تومان می‌شود.

به موجب موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، تعداد رزمندگان معسر در سال آینده از ۹۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر افزایش یافته و حقوق آن‌ها از ۲ میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین تعداد جانبازان معسر نیز از ۱۰۲ هزار به ۱۲۲ هزار نفر افزایش و دریافتی آن‌ها نیز از ۲ میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش خواهد یافت.